logo

Prihlásiť sa

Registrácia

Vyhľadávanie špecialistov

alebo

Meno Špecializácia E-mail Telefónne číslo Adresa
doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD. neurológ - - Neurologická klinika UPJŠ-LF, Trieda SNP 1, 040 11, Košice
MUDr. Alexandra Fabíková neurológ - - II. Neurologická klinika SZU, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Námestie L. Svobodu 1, 975 17, Banská Bystrica
MUDr. Alexandra Lacková (rod. Mosejová) neurológ - 055 640 3787, mobil 0907 091817 UNLP a LF UPJŠ, Trieda SNP 1, 040 11, Košice
MUDr. Alice Martinkovičová, PhD. neurológ martinkovicova.alice@gmail.com 02/5954 2404 II. neurologická klinika LFUK a UNB, Limbová 5, 833 05, Bratislava
MUDr. Andrej Blaho, PhD. neurológ abneurotn@gmail.com 0910 317 531 Neurologická ambulancia AB NEURO, s. r. o., Jilemnického 547/10, 911 01, Trenčín
MUDr. Branislav Veselý, Ph.D. neurológ brano.vesely@yahoo.com 037/6545456 Expy ambulancia, Neurologická klinika Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 9, 950 01, Nitra
MUDr. Daniela Feďáková neurológ - 056/6416813 Neurologická ambulancia, NsP Š. Kukuru, Špitálska 2, 071 01, Michalovce
MUDr. Daniela Sendeková neurológ daniela.sendekova@nke.agel.sk - Nemocnica Agel Košice-Šaca, Lúčna 57, 040 15, Košice
MUDr. Gergely Erdei neurológ - 035/6912 850 Neurologická klinika FNsP Nové Zamky, Slovenská 11A, 940 02, Nové Zámky
MUDr. Christián Terkanič neurológ terkanicc@uvn.sk 044/438 2587 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, Neurologická klinika, Generála Miloša Vesela 21, 034 01, Ružomberok
MUDr. Ján Kothaj neurológ jkothaj@nspbb.sk 00421 907 879 082 (prosím volať v pracovné dni medzi 12:00 a 14:30) II. Neurologická klinika SZU, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Námestie L. Svobodu 1, 975 17, Banská Bystrica
MUDr. Ján Necpál neurológ necpal.neuro@gmail.com 045/5 201 500 Centrum pre liečbu parkinsonizmu a extrapyramídových porúch, Kuzmányho nábrežie 28, 960 01, Zvolen
MUDr. Jana Olekšáková neurológ expyunm@gmail.com 0434203860 Neurologická klinika Univerzitnej nemocnice, Kollárova 2, 036 01, Martin
MUDr. Juraj Maňkoš neurológ jurajmankos@nsp-bardejov.sk 054/ 4788 514 Neurologické oddelenie, NsP sv.Jakuba n.o., Sv. Jakuba 21, 085 01, Bardejov
MUDr. Kristína Kulcsárová neurológ - - Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP, Trieda SNP 1, 04011, Košice
MUDr. Lucia Šimončičová neurológ neurologia@nspbr.sk 048/2820 367 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01, Brezno
MUDr. Martin Daniš neurológ neurotrnava@yahoo.com 033/5938455, 033/5938584 Fakultná nemocnica, Neurologické oddelenie, A. Žarnova 11, 917 02, Trnava
MUDr. Matúš Ferenc neurológ matus.ferenc@nle.agel.sk 053/3913327, 053/3913645 Nemocnica Agel, Probstnerova cesta 2/3082, 054 01, Levoča
MUDr. Milan Grofik, PhD. neurológ - - Neurologická klinika JLF UK a UN, 036 01, Martin
MUDr. Miroslava Kotrusová neurológ - 036/ 63 79 520 Neurologická ambulancia Nemocnica Agel Levice, SNP 19, 934 01, Levice
MUDr. Monika Paldaufová neurológ - toho času na materskej dovolenke Fakultná nemocnica Agel, Neurologické oddelenie, Koreszkova 7, 909 82, Skalica
MUDr. Orest Shabatiuk neurológ - 052/4317204 Neurologické oddelenie Nemocnice Stará Ľubovňa, Obrancov mieru 3, 064 01, Stará Ľubovňa
MUDr. Tatiana Lorincová neurológ - - Neurologická klinika UNLP, Trieda SNP 1, 040 66, Košice
MUDr. Veronika Mišutková neurológ - +421 42 43 04 364 Nemocnica s poliklinikou, Nemocničná 986, 017 01, Považská Bystrica
MUDr. Vladimír Haň, PhD. neurológ - - Neurologická klinika UPJŠ-LF a UNLP, Pri nemocnici 498, 040 01, Košice
MUDr. Zuzana Bírová Rerková neurológ birova.z@nemocnicapp.sk 052/7125 213 (536) Nemocnica Poprad, a. s., Banícka 803/28, 058 01, Poprad
MUDr. Zuzana Košutzká, PhD. neurológ kosutzka1@uniba.sk 02/5954 2404 Centrum pre extrapyramídové ochorenia, 2.neurologická klinika LF, Limbová 5, 833 05, Bratislava
MUDr. Zuzana Matisková neurológ zuzana.matiskova@svetzdravia.com 057 4865 157 Neurologické oddelenie, Vranovská nemocnica a.s., M. R. Štefánika 187, 093 27, Vranov nad Topľou
prof. MUDr. Ján Benetin, CSc. neurológ - - Neurologická klinika SZU a UNB, Ružinovská 4, 821 01, Ružinov
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD. neurológ - - II. Neurologická klinika LF UK a UNB, Limbová 5, 833 05, Bratislava